Bilgi Bankası

DASK Nedir?

0

DASK; zorunlu deprem sigortası olarak bilinmektedir. Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından sunulmaktadır. Türkiye; jeopolitik özelliklerinden dolayı deprem riskinin en yüksek olduğu ülkelerin başında gelmektedir. Depremin oluşmasını engellemek mümkün değildir; ancak, depreme karşı alınabilecek birtakım önlemler bulunmaktadır. Deprem sırasında oluşması muhtemel maddi kayıplara karşı her tüketicinin zorunlu deprem sigortası yaptırması gerekmektedir.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu; 1999 Marmara Depremi’nin ardından 2000 yılında faaliyete geçmiştir. Bu bağlamda, bu kurum deprem sigortasının yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Zorunlu deprem sigortası; yapının niteliğinden bağımsız olarak tüm binalar için geçerli olmaktadır. Buna ek olarak, bu sigortanın her yıl yenilenmesi gerekmektedir. Depremin ardından binalarda oluşması muhtemel zarar türlerinin garanti altına alınması bu sigorta sayesinde mümkün olmaktadır. Zorunlu deprem sigortası; yalnızca 150 bin TL’ye kadar oluşabilecek hasarları karşılamaktadır. Buna ek olarak, bu sigorta türünün yalnızca deprem için geçerli olmadığını hatırlatmak gerekir. Deprem dışında toprak kayması, tsunami, yangın ve benzeri olaylardan dolayı konutlarda oluşması muhtemel maddi zararların karşılanmasında bu sigorta türünün etkin olduğu bilinmektedir.

Deprem sigortası; afetler dışındaki sebeplerden dolayı meydana gelen zararların ve konuttaki eşyalar içerisinde oluşabilecek kayıpların karşılanmasında herhangi bir işleve sahip değildir. Bu bağlamda, ev ve eşya koruma amacıyla birtakım sigortalar yaptırmak gerekmektedir. Bu sigortalar arasında konut sigortası ve eşya sigortası bulunmaktadır. Ayrıca, konut sigortası başta olmak üzere tüm sigorta türleri için farklı fiyat tarifelerinin uygulanması söz konusudur.

DASK sigortası hesaplamanın belirli kriterleri olduğunu hatırlatmak gerekir. Zorunlu deprem sigortası; her yıl yapı maliyetlerine göre değişen bir teminat tutarı sunmaktadır. Teminat tutarının yapı maliyetlerindeki artışla beraber yükselmesi söz konusudur. Teminat tutarı; binaların tekrar inşa edilmesi halinde harcanması muhtemel toplam masraf tutarını temel almaktadır. Bazı durumlarda, yapının değerinin zorunlu deprem sigortasının azami teminat tutarını aşması söz konusu olmaktadır. Bu gibi hallerde, sigorta yaptıran kişinin geri kalan kısmı farklı sigorta şirketlerinden sigorta yaptırarak telafi etmesi mümkün olabilir; ancak, bu durumun DASK fiyatlarının dışında kaldığını belirtmek gerekir. Bu gibi hallerde, sigortalı kişinin isteğe bağlı deprem sigortası fiyatlarını esas alması şartı bulunmaktadır.

Zorunlu deprem sigortasının yalnızca binalar için geçerli olduğu da bir diğer bilinmesi gereken şeydir. Arsalar için geçerli olması mümkün değildir. Bu bağlamda, söz konusu sigorta bedeli yalnızca konutlar için geçerli olmaktadır. Arsalar için herhangi bir sigorta bedelinden bahsedilemez. Zorunlu deprem sigortası yaptırmak isteyenlerin birtakım belgeleri hazır olarak bulundurması gerekir. Bu belgeler arasında sigortalı kişinin ismi, telefon numarası, T.C kimlik numarası, adresi, sigorta kapsamında olacak binanın açık adresi, söz konusu binanın tapu detayları, inşa tarihi, toplam kat sayısı, yapı türü, hasar durumu, brüt yüz ölçümü, kullanım şekli gibi bilgiler yer almalıdır.

DASK Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Eylül 2019 tarihinde yaşanılan İstanbul depreminde olduğu gibi tüm insanların Türkiye’nin, her an depremin görülebileceği bir coğrafya olduğu noktasında fikir birliğinde olması gerekmektedir. Afet sonucu yıkılan konutların yüzde 81’lik kısmının deprem kaynaklı olduğu, yapılan araştırmalar sonucunda belli olmuştur. Her an depreme hazır olması gereken Türkiye coğrafyasında maddi kayıpları en aza indirmek ve depremin yaralarını hızlı bir şekilde sarmak adına deprem sigortasının yapılması zorunlu tutulmaktadır. Zorunlu deprem sigortası; sigorta şirketleri tarafından yapılmaktadır.

DASK; yukarıda da belirttiğimiz gibi Doğal Afet Sigortaları Kurumu anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, DASK’ın işlevi, zorunlu deprem sigortası yapılmasını garanti altında tutmaktır. Zorunlu deprem sigortasının geçerlilik süresinin bir yıl olduğunu hatırlatmak gerekir. Deprem sigortasının süresinin bitmesiyle beraber poliçe sigortalı veya sigorta ettiren kişi tarafından her yıl yenilenmesi gerekmektedir. Zorunlu deprem sigortası yaptırmak zorunda olanlar arasında kat mülkiyeti kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler ilk sırada gelmektedir. Bunun yanı sıra, tapuya kayıtlı olan ve özel mülkiyete tabi tutulan taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilen binalar yer almaktadır. Söz konusu binalar üzerinde bulunan ticarethane, büro gibi bağımsız bölümlerin deprem sigortası yaptırması zorunlu tutulmaktadır. Ayrıca, doğal afetler neticesinde devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi sonucu yaptırılan meskenlerin deprem sigortası yaptırması zorunludur.

Zorunlu deprem sigortası; depremin doğrudan sebep olduğu zararlar başta olmak üzere deprem sonucu meydana gelen diğer doğal afetlerin sebep olacağı birtakım zararlar sonucu oluşan hasarları sigorta bedeline kadar olmak şartıyla teminat altına almaktadır. Zorunlu deprem sigortası kapsamında yapı türü fark etmeksizin bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarının 150 bin TL olduğunu yukarıda söylemiştik. Ancak, bu bedelin zaman içerisinde güncellenmesi söz konusu olabilir. Bu yüzden, konuyu sigorta şirketlerine danışmak gereklidir. Bunun yanı sıra, ev satın alan veya kiralayan kişilerin elektrik ve su idarelerindeki abonelik işlemleri sırasında zorunlu deprem sigortasını beyan etmesi şarttır.

Bunlara ek olarak, konut satın almak veya satmak isteyen tüketicilerin zorunlu deprem sigortası yaptırması şart koşulmaktadır. Çünkü, tapu dairelerinde, ipotek ve alım satım gibi resmi işlemler sırasında konutun sigortalı olması şartı aranmaktadır. Bunun dışında, konut kredisi alacak kişilerin de zorunlu deprem sigortası yaptırması zorunlu tutulmaktadır. Buna ek olarak, konut kredisi geri ödemelerinin devam ettiği süre boyunca sigortanın yenilenmemesi halinde banka tarafından sigortalıya bu konu hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Sonuç olarak, poliçenin yenilenmesi gerekmektedir. DASK’ın toplam hasar ödeme gücünün 2014 verilerine göre yaklaşık 12 milyar TL olduğu bilinmektedir. DASK poliçesi yenilemek veya DASK poliçesi satın almak isteyenlerin DASK’ın resmi internet adresini ziyaret etmesi mümkün olabilir. Buna ek olarak, internetteki birçok site üzerinden T.C kimlik numarası ve vergi kimlik numarası girilerek bu işlemler yapılabilir. Adres bilgilerini sisteme giren kişiler, poliçe fiyatını görebilirler. Buna ek olarak, onayladıkları takdirde güvenli bir şekilde poliçe yenilemiş veya satın almış olurlar.

DASK’ın Amaçları Nelerdir?

Tüm konutları depreme karşı güvence altına almak; DASK’ın temel amaçları arasında bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, deprem sonrası oluşan maddi zararların paylaşılması hedeflenmektedir. DASK sayesinde devletin deprem kaynaklı harcamalarının azaltılması istenmektedir. Ayrıca, gelecekte oluşması muhtemel hasarlar için fon oluşturulmaktadır. DASK; Türkiye’deki sağlıklı yapılaşmaya katkı sağlayan bir unsurdur. DASK sayesinde toplumun her kesiminde sigorta bilincinin gelişmesine çalışılmaktadır. Söz konusu amaçların hem toplumun hem de devletin çıkarlarının örtüşmesi bakımından değer taşıdığını vurgulamak gerekir.

Tüketicilerin deprem riskini göz önünde bulundurarak ihtiyaçlarına göre deprem poliçesi edinmesi büyük önem taşımaktadır. Söz konusu deprem poliçesi sayesinde devletin imkanlarından bağımsız olarak maddi kayıpları hemen telafi eden somut bir teminata sahip olunmaktadır. DASK sigortasının bir diğer özelliği; poliçe bedelinin binalar için sabit olmasıdır. Bu bağlamda, ödenecek prim noktasında sigorta şirketleri arasında herhangi bir farkın olmadığını söylemek gerekir. DASK; deprem sigortasının teminat altına alınması noktasında hiçbir kar amacına sahip değildir. Buna ek olarak, işlerini sigorta tekniğine uygun olarak yönetmektedir. DASK; yedi kişilik bir heyet tarafından yönetilmektedir. Buna ek olarak, Hazine Müsteşarlığı tarafından denetlenmesi söz konusudur. 2020’li yıllara girmeye hazırlandığımız şu günlerde her bilinçli tüketicinin DASK hakkında bilgi sahibi olması şarttır.

İlgili Yazılar

Yorumlar