Bilgi Bankası

Kooperatif Ev Alınır mı?

0

Ev almak veya gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen kişilerin aklında kooperatif ev alınır mı sorusu bulunmaktadır. Günümüz ekonomik şartlarında ev almanın çok zor bir hale geldiğini söylemek mümkündür. Konut fiyatlarının artmasına paralel olarak konut kredisi faiz oranlarının yükselmesi; ev almak isteyen tüketicilerin elini kolunu bağlamaktadır. Bu noktada, ev almak isteyenlerin önünde kooperatif ile ev alma seçeneği bulunmaktadır.

Kooperatif ile ev almak isteyen kişiler için devamlı olarak farklı projeler organize edilmektedir. Toplu konut projelerinin buna örnek olarak gösterilmesi mümkündür. Bunun yanı sıra, özel inşaat firmalarının kooperatif şeklinde ev satması ihtimaller dahilindedir. Kooperatif projelerine genel olarak temelden girilmektedir. Sonradan projeye dahil olmanın pek yaygın olmadığını belirtmek gerekir. Buna ek olarak, evlerin inşa sürecinin tamamlanmasını beklemek şarttır. Kooperatif projelerinin ne kadar sürede biteceği ise belli değildir. Bazı projeler kısa süre içerisinde biterken bazılarının ise uzun yıllar boyunca devam etmesi söz konusudur.

Kooperatif ile Nasıl Ev Alınır?

Kooperatif ev alınır mı diye düşünenlerin öncelikli olarak hangi firma ile anlaşma gerçekleştireceklerini belirlemesi gerekmektedir. Bu noktada, seçici olmak gerekir. Çünkü, kooperatif adı altında hizmet sunduğunu iddia eden dolandırıcılar bulunmaktadır. Bu tip kişilerin söylemlerine aldanıldığı takdirde ciddi bir para kaybı yaşamak muhtemeldir. Referansı kuvvetli olan firmaların kooperatif projelerine katılım sağlanmalıdır. Kooperatif ile ev almayı düşünenlerin dikkat etmesi gereken bir diğer mevzu; ödemelerdir. Kooperatiflere temelden girildiği için ödemelerin en baştan belirlenmesi söz konusu olmaktadır. Evlerin inşaat süreci; ödenen aylık miktarlar dikkate alınarak belirlenmektedir. Bu noktada, kooperatif başlangıç sürecinde projenin ne zaman tamamlanacağı başta olmak üzere aylık ödemelerin evi satın alıp almaya yetmeyeceği gibi konulara karar verilmelidir. Kooperatif ile ev almak isteyenlerin bu detaylara dikkat ettikten sonra kooperatif sözleşmesini imzalaması gerekmektedir.

Kooperatif yöntemiyle ev sahibi olmayı düşünenlerin aklında evlerin ne kadar sürede teslim edileceğine dair birtakım sorular bulunmaktadır. Bu noktada, kooperatif hizmeti sunan firmaların kalitesinin belirleyici olduğuna değinmek gerekir. Her firmanın farklı bir çalışma prensibi bulunmaktadır. Güvenilir bir firma bulmak bu işin ilk kısmıdır. Ardından, firmayla tüm detaylar konuşulmalıdır. Kooperatif sürecinde evlerin genellikle beş ile on yıl arasında teslim edilmesi öngörülmektedir, ancak projenin hızı ve gerçekçiliğinin belirleyici olduğuna değinmek gerekir. Günümüzde, referansı kuvvetli olan bilindik firmaların evleri kısa zamanda teslim ettiği bilinmektedir, ancak işinin ehli olmayan firmaların evleri teslim etmesi ise uzun sürmektedir.

Kooperatif Tapulu Ev Alınır Mı?

Kooperatif; ortakların ekonomik çıkarlarının sağlanması amacıyla parasal katkılar yoluyla karşılıklı yardımın sağlandığı teşkilatlar olarak bilinmektedir. Bir kooperatifin oluşturulması için en az yedi ortağın bulunması gerekir. Bu ortakların imzaladığı anlaşma neticesinde kooperatif ana sözleşmesi kurulmaktadır. Buna ek olarak, ana sözleşmedeki imzaların noter tarafından onaylanması şarttır.

Kooperatif tapulu ev almak mümkündür ancak, kooperatiften edinilen gayrimenkulün alınması sayesinde direkt olarak kooperatif üyesi olmak söz konusu değildir. Bu evi satın alan kişi, yalnızca tapuda gayrimenkulü satın alan kişi olarak gözükmektedir. Kooperatiflerde belirli tapu işlemlerinin yapılması söz konusudur. Kooperatiflerin tapu işlemleri içerisinde gayrimenkul alım ve satımı, satış vaadi, kat karşılığı temlik yapılması, şahsi mülkiyete geçilmesi, kat irtifakı ve kat mülkiyeti, ipotek ve birtakım diğer işlemler bulunmaktadır. Diğer işlemler arasında kat karşılığı inşaat ve düzeltme sürecinin olduğundan bahsetmek gerekir.

Kooperatif Evler Doğru Bir Yatırım Aracı Mıdır?

Kooperatif evlerin hem ev sahibi olmak hem de gayrimenkul yatırımı yapmak adına tercih edilmesi mümkündür. Kooperatiften daire satın almak hatta kooperatif üyesi olmak; oldukça ciddi bir durumdur. Bu konu hakkında birçok yasal düzenleme bulunmaktadır. Kooperatif sayesinde ev sahibi olmanın bilhassa alt ve orta gelir sınıfına mensup olan kişiler için doğru bir yöntem olacağını ifade etmek gerekir ancak, doğru kişilerle çalışıldığı sürece bu bilgi geçerli olmaktadır. Bunun yanı sıra, kooperatif üyesi olmak ve kooperatiften daire satın almak farklı şeylerdir. Kooperatif üyesi olmak; tüketicinin gelir elde etmesinden ziyade maddi kayıplar yaşamasına sebep olmaktadır. Ancak, kooperatiften ev almak; doğru zamanda ve doğru şekilde yapıldığı takdirde kesinlikle kazançlı bir yatırım olacaktır.

Kooperatiflerin kendi içerisinde birtakım kurallarının olduğundan bahsetmek gerekir ancak, bunun yanı sıra uyulması gereken belli başlı kurallar mevcuttur. Gönüllü ve serbest giriş hakkı ilkesine göre isteyen herkesin kooperatif üyesi olması söz konusudur. Kooperatif ortakları arasında eşit söz hakkı bulunmaktadır. Herhangi bir ortağın ayrıcalıklı olması mümkün değildir. Kooperatif sözleşmesini imzalayan herkesin alınacak kararlarda eşit oy hakkı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, kooperatif üyesi olan herkes, giderlerin karşılanmasında üzerine düşen bedeli ödeme mecburiyetindedir. Herhangi bir ortağın söz konusu bedeli ödememesi halinde kendisi hakkında diğer üyeler tarafından hukuki işlemlerin başlatılması mümkündür.

Kooperatifler; devlet tarafından belirlenen kanunlar çiğnenmediği takdirde kendi kurallarını uygulamakta serbesttir. Bunun yanı sıra, ortakların en ufak konularda dahi bilgilendirilmesi zorunlu tutulmuştur. Sonuç olarak, kooperatif sayesinde diğer dairelere benzer şekilde ev satın almak mümkün olmaktadır. Düzenli ödeme yapan kişilerin zorlanması ihtimaller dahilinde değildir. Buna ek olarak, kooperatiften çıkma şansı bulunmaktadır. Kooperatiften çıkmak isteyenlerin bu durumu en az altı ay öncesinden bildirmesi gerekmektedir.

Kooperatiften ev satın almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken birtakım hususlar bulunmaktadır. Alınması düşünülen kooperatif dairenin tapusunda kat irtifaklı yazması; onun eski kooperatif borçları ve giderleriyle hiçbir alakası olmadığını gösteren bir unsurdur. Bir başka deyişle, kooperatif dairenin bağımsız bir mülk olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra, kooperatif daire almayı düşünen kişilerin sözleşme imzalamadan önce söz konusu dairenin geçmiş borçlarından ve gelecekteki borçlarından muaf olduklarına dair taahhütü kesinlikle yapması gerekmektedir. Bu taahhütün yapılmaması halinde tüketicilerin bilhassa diğer kooperatif ortaklarıyla sorunlar yaşaması muhtemeldir.

Kooperatif ev alınır mı diye düşünenlere herkes farklı tavsiyeler vermektedir. Bu noktada, kooperatifi ortaklarla beraber sıfırdan kuranlar arasında olunduğu takdirde kooperatiften daire almanın oldukça mantıklı bir yöntem olduğunu vurgulamak gerekir. Aksi takdirde, aralarında güven ilişkisi olmayan bir ekibin içerisinde yer almak, zaman zaman sıkıntılı durumları ortaya çıkarabilir.

Kooperatiften ev almanın yukarıdaki kriterlere dikkat edildiği sürece çok fazla riskinin olmadığını kabul etmek gerekir. Genel olarak, düzenli ödeme yapan ve borcuna sadık olan kişilerin kooperatif sayesinde karlı bir yatırıma sahip olduğunu vurgulamak gerekir. Bunun yanı sıra, tüketicinin kooperatif ana sözleşmesini detaylı bir şekilde okuması şarttır. Tüketicinin kendi hak ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olması çok önemli bir zorunluluktur. Buna ek olarak, kooperatifte her ortak için ayrı ortaklık senetleri düzenlenmelidir. Ödemelerin şahsi hesaplara değil kooperatiflerin banka hesabına yapılması gerekmektedir. Yapılan ödemelerin makbuzlarının saklanması şarttır. Bunun yanı sıra, aylık ödemelerin sabit olmasına dikkat edilmelidir. Bazı kooperatiflerin müşteri çekmek adına düşük aidatlarla kooperatifin üç dört yılda bitirileceği gibi iddialarda bulunması söz konusudur. Bu tip boş söylemlere aldırış edilmemelidir. Vaat edilen her eylemin sözleşmede olmasına dikkat edilmelidir.

Tüm bunlarla birlikte kooperatiflerin bitmeme, yapılmama gibi olumsuzlukları bulunmakta bu da ortada kalmanıza neden olabilmektedir. Bu nedenle kooperatif yerine bu şekilde düşük maliyetler ile ev sahibi olmanızı sağlayan, risksiz sistemler bulunmaktadır. Faizsiz, tasarrufa dayalı bu sistemler sayesinde bütçenizi zorlamadan ödeyebileceğiniz taksit tutarları ile ev sahibi olmanız kolaylaşacaktır. Seçeceğiniz evler hangi şehirden olursa olsun, bütçenize uygun olan her evi bahsettiğimiz faizsiz yöntemler ile satın alabilmeniz mümkün. Bu sistemler tasarrufa dayalı faizsiz sistemler olarak adlandırılır ve hemen her bütçeden kesimin ev almasını son derece kolaylaştırır.

İlgili Yazılar

Yorumlar